Miért van szükségünk ellenanyag tesztre a COVID-19 vírus esetén és hogyan értelmezzük a kapott eredményeket

A magyar fordítás a következő cikk alapján készült: http://www.diazyme.com/covid-19-antibody-tests 

 

Miért van szükségünk ellenanyag tesztre a COVID-19 esetén?

 

Általánosan elmondható, hogy a vírus fertőzések diagnózisa jelenleg két fő módszeren alapul: az első az ún. valós idejű mennyiségi polimeráz-láncreakció (RT-qPCR), a másik a szerológiai immuntesztek, amelyek vírus specifikus antitesteket vagy antigént mutatnak ki (IgM és IgG).

Bár a RT-qPCR egy nagyon érzékeny módszer a SARS-CoV-2 kimutatására (ez a vírus okozza COVID-19 járványt) mégis meg vannak a maga korlátai: RT-qPCR módszerhez szükséges nagyon jóminőségű orr és garat váladék mintavevő eszköz, amivel elegendő mennyiségű vírus RNA-t tudunk gyűjteni a mintavétel során. Ez sokszor nehézségekbe ütközik, mert a vírus mennyisége nagymértékben változhat nemcsak páciensről páciensre hanem, ugyan annál a páciensnél is nagy különbségeket mutathat attól függően mikor történt a tesztelés a fertőzéshez vagy a tünetek megjelenéséhez képest. Ráadásul a mintavételhez használt vattapálca nemcsak kellemetlen a páciens számára, de a mintavételi technika kivitelezése nagyban változhat nővérről nővérre, ami befolyásolja minta minőségét. A vizsgálathoz szükséges minimális vírus RNA mennyiség nélkül a RT-qPCR technika álnegatív eredményt adhat. Az RT-qPCR technika magasanképzett szakszemélyzetet igényel mind RNA kinyeréséhez mind a PCR futtatására. Ez normál körülmények között nem okozhat gondot, ha a vizsgálni kívánt mintamennyiség nem haladja meg a néhány ezeres számot. A RT-qPCR technika alkalmazása akkor válik kérdésessé, ha világjárvány idején potenciálisan milliókat szükséges tesztelni. Ez a túlterhelt egészségügyi intézmények miatt óriási késedelmeket okoz a tesztelésben.

A legfrissebb becslések alapján, sokkal több álnegatív eredmény születik a RT-qPCR módszerrel, mint azt eleinte gondoltuk1. Egyes egészségügyi szakértők, a saját tapasztalataik alapján, azt állítják, hogy három SARS-CoV-2-al fertőzött betegből egynél az RT-qPCR módszer álnegatív eredményt ad. Az ilyen álnegatív eredmények veszélyeztetik a SARS-CoV-2 vírusfertőzés terjedésének megakadályozására tett jelenlegi erőfeszítéseinket. Ha egy fertőzött páciens az álnegatív eredmény alapján visszatérhet családjához vagy munkahelyére, akkor tovább adhatja a fertőzést másoknak. Csak a PCR-re alapozni SARS-CoV-2 fertőzés meglétének azonosítását nagyon kockázatos stratégia. Ezért az igény egy teljesen független és más elvi alapokon nyugvó tesztmódszerre, ami kiegészíti a RT-qPCR technikát, egyre sürgetőbb.

Az IgG/IgM szerológiai tesztek számos előnnyel rendelkeznek a RT-qPCR tesztekkel szemben. Először is, a szerológiai tesztek humán antitesteket azonosítanak (ezek a speciális fehérjék az immunglobulin csoportba tartoznak) amelyek sokkal stabilabbak, mint a vírus RNA. Ennek az a következménye, hogy az IgG/IgM szerológiai minták kevésbbé bomlékonyak a mintavétel, szállítás, tárolás és tesztelés körülményei között, mint a RT-qPCR minták. Másodszor, az antitestek egyenletesen oszlanak el a véráramban, ezért a szerológiai mintatartalma sokkal egységesebb és nem függ a mintavétel helyétől úgy, mint a garatváladék vírus RNA mennyisége és csak egy kis vérvételi kellemetlenséggel jár. Harmadszor, a szerológiai tesztek képesek a már lejátszódott vírusfertőzések azonosítására is a vírus-specifikus antitesteknek köszönhetően, amelyek a kezdeti tünetek jelentkezése után még akár hetekkel / hónapokkal később is jelen lehetnek a véráramban.

Az IgM/IgG szerológiai teszteknek természetesen vannak korlátai is, ez főleg az emberi immunrendszernek a SARS-CoV-2 vírus elleni kezdeti lassú ütemű antitest termelése miatt lép fel. Bár számos vizsgálat még folyamatban van, úgy tűnik, hogy a SARS-CoV-2 specifikus antitestek 3 nappal a tünetek megjelenése előtt még nem kimutathatók (legalább 7-10 nappal a fertőzés után)3-4.

Míg IgM/IgG szerológiai teszt önmagában lehet, hogy nem elég COVID-19 fertőzés azonosítására, de egy nagyszerű diagnosztikus eszköz az RT-qPCR technikával kombinálva (lásd a későbbi leírást). A szerológiai teszt nagymennyiségű mérést tesz lehetővé akár a teljes populáción, összeségében teszteli a szervezet teljes immunválaszát a vírusra, és azonosít tünetmentes vírushordozókat is. Becslések szerint a COVID-19 vírusfertőzések 20-80% tünetmentes2.

 

Hogyan értelmezzük az IgM/IgG szerológiai teszt eredményeit?

 

A jelen IgM/IgG szerológiai teszt arra lett kifejlesztve, hogy kiegészítse RT-qPCR technikát a SARS-CoV-2 fertőzés azonosításában. Az 1 táblázat felsorolja klinikai értékeléseket az összes a lehetséges teszt eredmény kimenetel függvényében, ha egy páciens mind az RT-qPCR és az IgM/IgG szerológiai technikával tesztelték.

 

Teszt eredmény Klinikai jelentősége
RT-qPCR IgM IgG
+ Lehet, hogy a páciens a fertőzés lappangási fázisában van
+ + Lehet, hogy a páciens a fertőzés korai fázisában van
+ + + A páciens a fertőzés aktív fázisában van
+ + Lehet, hogy a páciens a fertőzés késői vagy visszatérő fázisában van
+ Lehet, hogy a páciens a fertőzés korai fázisában van. Lehet, hogy a RT-qPCR álnegatív eredményt adott
+ Lehet, hogy a páciens átesett a fertőzésen és meggyógyult
+ + Lehet, hogy a páciens a fertőzés gyógyulási fázisában van, vagy a RT-qPCR álnegatív eredményt adott

 

Táblázat: IgM/IgG szerológiai teszteredmények klinikai jelentősége

 

Ez a táblázat a fertőzésben kulcsfontoságú anyagok, SARS-CoV-2 RNA és antigén valamint IgM és IgG antitestek mennyiségi változásain alapul valamint e mennyiségek és a fertőzés különböző fázisai úgy, mint lappangás, tünetek jelentkezése és a gyógyulási fázis közötti összefüggéseken3-5. Ahogy a 1. grafikonon látható, a szerológiai tesztet legalább 3 nappal a tünetek jelentkezése után vagy 7-10 nappal a fertőzés bekövetkezése után ajánlott elvégezni a páciensen3-5.

A legfontosabb információ, hogy az RT-qPCR és IgM/IgG szerológiai teszt eredményeinek nem feltétlenül kell, hogy megegyezzenek. A különbség a két teszt között, ha fenn áll, leggyakrabban megmagyarázható a fertőzés időbeli lefolyása és a teszt elvégzésének időpontjának összevetésével. Összeségében elmondható. hogy míg az RT-qPCR teszt a SARS-CoV-2 vírus észlelésére a fertőzés akut fázisában, addig IgM/IgG  teszt a fertőzés krónikus fázisában a legmegfelelőbb alakalmazni. Mivel a fertőzés pontos időpontja a leggyakrabban nem ismert, az RT-qPCR és IgM/IgG tesztek kombinált alkalmazásával növelhetjük COVID-19 vírus diagnózis pontosságát.

tesztelés fontossága pcr ellenanyag tesztÁbra. A SARS-CoV-2 RNA és antigén, IgM and IgG, koncentrációjának változása a fertőzést követően.

 

Irodalomjegyzék:

  1. Weaver, C. Questions About Accuracy of Coronavirus Tests Sow Worry. The Wall Street Journal. April 2nd, 2020. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/questions-about-accuracy-of-coronavirus-tests-sow-worry-11585836001
  2. Li R, Pei S, Chen B, Song Y, Zhang T, Yang W, Shaman J2. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science. 2020 Mar 16. pii: eabb3221.
  3. Lauer, S. et al., 2020. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Annals of Internal Medicine.
  4. National Health Commission of the People’s Republic of China, New Coronavirus Pneumonia Diagnosis and Treatment Program (Trial Version 7).
  5. To KK, Tsang OT, Leung WS, Tam AR, Wu TC, Lung DC et al. (2020). Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study. Lancet Infect Dis. 2020 Mar 23. pii: S1473-3099(20)30196-1.