Egészségkártya nyereményjáték

Iratkozzon fel hírlevelünkre és nyerjen 75.000 Ft Kelen Egészségkártyát!

Kedves Pácienseink!

A játék 2017.02.06. án éjfélkor lezárult. A szerencsés nyertesek, akik a szabályzatban leírtaknak is megfeleltek: 

Könyves Zsolt és Varga Zsuzsanna Mária
Gratulálunk a nyerteseknek, akiket email-ben is értesítünk! kelen-kartya-elolapTájékozódjon ITT milyen vizsgálatokat vehet igénybe és milyen feltételekkel érvényes a kártya.

Kisorsolásra kerül:
2 db 75 000 Ft értékű Egészségkártya,
amelyeket új ügyfeleink között sorsolunk ki.

Kérjük, ha Ön már páciensünk, ne iratkozzon fel újra!  A rendszerünk kiszűri a korábban regisztrált neveket és email-címeket.

 

A jelentkezést 2017.01.06 – 2017.02.06 között várjuk.  A nyerteseket a sorsolás után 1 héten belül email-ben értesítjük. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi Részvételi  és Játékszabályzatot!

 

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Kelen Kórház Kft (1119 Budapest, Than Károly u.20.) által üzemeltetett, https://laborcsomagok.kelen.hu/kelen-egeszsegkartya/ landing weboldalon elérhető

Iratkozzon fel hírlevelünkre és nyerjen 75.000 Ft Kelen Egészségkártyát!  elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Kelen Kórház Kft. (továbbiakban: Kelen Kórház).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 •  a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja.
A kizárás tényéről a Kelen Kórház nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a landing oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során megadják : nevüket, születési idejüket és email-címüket.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

 • nevük, születési idejük és e-mail címük megadásával regisztráltak a játékba
 • korábban még nem regisztráltak az oldalon
 • nem voltak a kórház páciensei az utóbbi 2 évben
 • elfogadták a Játék szabályzatát.

A Játék részvételi feltételeiről részletesebben itt olvashat: jelen Szabályzat 4. pontja.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2017.01.06 és 2017.02.06 között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 12.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei

 • jelen Szabályzat elfogadása
 • névvel, születési idő és e-mail címmel történő regisztráció a nyereményjátékra
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos    személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte
 • egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a  weboldalon, és vehet részt a Játékban
 • ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Kelen Kórház valamennyi jelentkezését tekintve kizárja
 • korábban még nem regisztráltak az oldalon
 • nem voltak a kórház páciensei az utóbbi 2 évben

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a a Kelen Kórháznak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 1. Nyeremény

A Játék nyereménye: 2 db 75.000 Ft értékű Kelen Egészségkártya

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Kelen Kórház vállalja, hogy a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 1. Sorsolás

A sorsolás 2017.02.07 -én 12 órakor történik a véletlenszerűség elve alapján működve a Kelen Kórház tulajdonosából és  munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 5 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Kelen Kórházzal a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Kelen Kórházat semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményeket egyeztetés után a Nyertes kórházunkban veheti át személyének okiratokkal való igazolása után.
Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Kelen Kórház adatbázisába kerüljenek és azokat a Kelen Kórház meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat a Kelen Kórház marketing céljaira kezelje
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C.  törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze
 • a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a landing weboldalon és a Kórház Facebook oldalán  kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye

Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy az leiratkozás linken vonhatja vissza hozzájárulását.

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.) a Kelen Kórház nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kelen Kórháznak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Kelen Kórház kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a KelenKórház vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Kelen Kórház  nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 1. Egyéb

A Kelen Kórház fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a landing weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az m.krisztina@ kelen.hu címre

Kelt: Budapest, 2017. 01.03.